USLOVI KORIŠĆENJA WEB PORTALA WWW.SRBIJAZAMLADE.RS

Zdravo, hvala što ste postili naš sajt. Korišćenje ovog web portala (u daljem tekstu Portal) podleže ovim uslovima korišćenja i važečim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Upotrebom portala potvrđujete da ste pročitali, razuemeli i prihvatili Uslove korišćenja i potvrđujete da ste obavezni da ih poštujete. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Portal je vlasništvo Ajmo doo (u daljem tekstu Agencija) sa sledećim podacima:

Adresa: Balkanska 18/73, 11000 Beograd
PIB: 113633073
Matični broj: 21904180
Telefon: 0611627226
Elektronska pošta: srbijazamlade@gmail.com

SADRŽAJ PORTALA

Sadržaj Portala uključuje tekstualni sadržaj, video zapise, logotipe, grafike, audio zapise, kontakt podatke i druge informacije vezane za mlade, putovanja, putopise, aktivizam, konkurse i projekte. Korisnici Portala mogu koristiti Portal da se informišu o aktivnostima.

Internet sajt, logotipi, grafika, tekstualni, video i audio sadržaji na ovom Portalu (u daljem tekstu Sadržaj) jesu vlasništvo i autorsko pravo Agencije ili su postavljeni na Sajt uz dozvolu vlasnika ili nosioca prava.

UPOTREBA SADRŽAJA PORTALA

U narednim pasusima prikazan je način korišćenja Portala od strane trećih lica (u daljem teksu Korisnik).
    
Sadržaj portala se ne sme menjati, reprodukovati, javno prikazivati ili distribuirati na bilo koji način, odnosno na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, bez predhodne saglasnosti i dozvole vlasnika portala.
Ukoliko korisnik Portala dobije dozvolu za korišćenja sadržaja ili dela sadržaja (tekst, fotografija, video i slično) od strane Agencije, obavezno je navođenje izvora i linkovanje na stranicu sa koje je konkretan sadržaj i preuzet, kao i navođenje autora.

Sadržaj i informacije sa Portala se mogu deliti na društvenim mrežama, bez predhodne sagalsnosti i dobijanja dozvole Agencije. Sadržaj se može deliti direktno sa Portala ili postavljanjem linka stranice na društvene mreže korisnika koje deli sadržaj.


INFORMACIJE

Na Portalu se mogu pronaći linkovi koji vode na druge sajtove, Agencija nije odgovorna za njihov sadržaj i politiku zaštite privatnosti i odriče se bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi: nisu bezbedni i sadrže viruse, imaju nepikladan, netačan i neprecizan sadržaj, sadrže klevete ili povređuju pravo intelektualne svojine.

Izmene na Portalu se mogu raditi u bilo kom tenutku i bez obaveštenja. Agencija ne može u potpunosti garantovati za ažuriranost podataka na sajtu, s obzirom na to da se situacije i promene u realnosti ne mogu istom momentu naći na Portalu. Korsinicima se preporučuje da informacije uvek provere telefonskim pozivom Agencije ili slanjem elektronske pošte.
Agencija koristi servis za prikupljanje e-mejl adresa korisnika koje korisnici mogu dobrovljno ostaviti. E-mail adrese korisnika se koriste u bazi podataka Agencije radi slanja obaveštenja o aktivnostima i posebnim ponudama Agencije. Korisnici se mogu u svakom momentu odjaviti sa mejling liste. E-mail adrese korisnika su zaštićene, neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih, niti zloupotrebljavati na bilo koji drugi način.

Zabranjeno je postavljati ili prenosti na Portal bilo kakve protivzakonite sadržaje važećih zakona Republike Srbije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve informacije koje Agencija prikluplja o korisnicima koristiće se isključivo u svrhe poslovanja Agencije. Svako prikupljanje podataka korisnika biće sprovedeno u skladu sa politikom privatnosti i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

MERE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

U slučaju spora Agencija i Korisnik pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim putem primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja Agencije u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće dostupni na Portalu korisniku u svakom trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI    

Portal koristite na sopstveni rizik. Agencija ne može biti odgovorna za bilo koju štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja nastane usled korišćenja ili je povezana sa korišćemnjem Portala.
 
U Beogradu 21.02.2024.Pravilnik o izvođenju tura

PRAVILNIK O IZVOĐENJU TURA

Sve ture i programi putovanja na web portalu www.srbijazamlade.rs se realizuju od strane licenciranih organizatora putovanja Ajmo doo (Licenca OTP 47/2023 B, Srbija dnevne i višedneve ture i susedne zemlje jedna noć) i Talas travel doo (Licenca OTP 92/2022 A, Srbija i ostatale desinacije višednevne ture).

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AJMO DOO

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TALAS TRAVEL DOO

Politika privatnosti i zastita podataka

Agencija Ajmo doo (u daljem tekstu Agencija) primenjuje politiku privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Politikom privatnosti Agencija štiti  korisnike ovog internet portala. Korišćenjem ili pristupanjem ovom internet portalu slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti, kao i u skladu sa izmenama iste po potrebi.

UVOD

Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima, a u vezi pretraživanja i drugih aktivnosti na internet sajtu, a sve u cilju  zaštite podataka o ličnosti.

ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE I KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

U skladu sa aktuelnim zakonodavstvom Politika privatnosti pruža informacije o tome kako se prikupljaju, koriste, štite, čuvaju, dele i uništavaju lični podaci prikupljeni sa ovog portala, prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

U smislu ovih pravila o privatnosti, „lični podaci” su informacije koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca, kako iz samih tih informacija, tako i iz tih informacija u kombinaciji sa drugim informacijama o tom pojedincu.

Ovaj sajt prikuplja standardne informacije  uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i jezik, lokaciju, vreme pristupa. Mi prikupljamo podatke kada koristite naš internet portal. Kada posetite naš sajt, naš server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o Vama. Ne možemo Vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno unesete takve podatke.

Portal prikuplja i sledeće informacije:

Podaci o identitetu ličnosti – koriste se da se utvrdi da li je to osoba za koju se predstavlja. To su: ime  i prezime; e-mail; kontakt telefon

Kontakt podaci – koriste se kako bismo poslali sve relevantne informacije i odgovarali na upite. Kontakt podaci koriste se i kako bi naše usluge sa internet portala mogle da ostvare svoju funkciju. To su: imejl adresa, kontakt telefon.

KAKO SE PRIKUPLJAJU PODACI

Kada posetite ili napustite naš web-sajt, automatski dobijamo URL sajta sa kog ste došli, ili onaj na koji ste  usmereni. Mi ćemo takođe dobiti Internet Protokol ( “IP”) adresu računara ili proksi server koji koristite za pristup web-u, vremene pristupa, pregledane stranice, detalje operativnog sistema, tip web pretraživača i mobilnog uređaja (uključujući Vaš identifikator mobilnog uređaja koji Vaš mobilni operativni sistem uređaja odašilje), Vaš mobilni operativni sistem, ukoliko koristite mobilni uređaj. Takođe možemo dobiti podatke o lokaciji, ukoliko je ista uključena na samom uređaju sa kog pristupate.

KO PRIKUPLJA I KONTROLIŠE PODATKE

Vaše lične podatke prikuplja, obrađuje i kontroliše agencija Ajmo doo, Balkanska 18/73, 11000 Beograd,  sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, internet sajt www.poverenik.rs

DRUŠTVENE MREŽE

Ovaj internet portal može da koristi aplikacije ili usluge za društvene mreže koje vam omogućavaju da delite sadržaje sa drugim korisnicima (zajedno „aplikacije za društvene mreže“). Bilo koji lični podatak ili druga informacija koju možete podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopšte nemamo kontrolu. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koje ste podelili putem aplikacija za društvene mreže.

U KOJU SVRHU KORISTIMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Cilj prikupljanja ličnih podataka je da Vam pružimo usluge u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i drugim pravnim zahtevima. To uključuje: pružanje, obradu, održavanje, poboljšanje i razvoj naših usluga koje Vam pružamo, kao što su isporuka, aktiviranje, potvrđivanje usluge nakon prodaje, korisnička podrška itd.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže kao i o stranicama koje posećuju, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

Te podatke koristimo da bismo poboljšali aktivnosti i izgled naših stranica i omogućili Vam bolje korisničko iskustvo.

Takođe, Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe (broj poseta, zadržavanje na sajtu, ponašanje itd.)

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Zadržavamo Vaše  lične podatke da Vam pružimo uslugu i ispunimo svrhu opisanu u ovoj politici, a samo u periodu koji nam je neophodan za ostvarivanje cilja prikupljanja podataka opisanog u ovoj Politici  privatnosti ili bilo kojim posebnim pravilima o privatnosti vezanim za određeni proizvod ili uslugu ili kada to zahteva važeći zakon.

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Takođe, ukoliko korisnici i posetioci sajta više ne žele da imamo njihove podatke o ličnosti, mogu zatražiti da uništimo sve njihove podatke o ličnosti iz naših sistema. U ovoj situaciji može da se desi da postoje  zakonske obaveze koje bismo morali da ispoštujemo. Tada bismo morali da odbijemo njihove zahteve ili da čuvamo određene podatke.

BEZBEDNOST PODATAKA

Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Da bi zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našem centru za čuvanje podataka.

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem internet portala. Ne postoji garancija da se informacijama ne može pristupiti, da budu otkrivene, izmenjene ili uništene kršenjem bilo koje od naših fizičkih, tehničkih ili upravljačkih mera zaštite.

SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE, KOME IH OTKRIVAMO

Obavezujemo se da nećemo trgovati Vašim ličnim podacima, osim na način kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Možemo preneti Vaše informacije i obraditi ih izvan zemlje u kojoj živite, gde god su naše filijale  i pružaoci usluga rade.

Zadržavamo pravo da zaposlimo druge kompanije, tj. treća lica i pojedince kako bi olakšali naše usluge (npr. održavanje, analiza, revizija, marketing i razvoj). Ova lica imaju ograničen pristup informacijama samo za obavljanje ovih poslova u naše ime i dužni su da ne otkriju ili koriste ove podatke u druge svrhe. Ova lica će primeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mere na takav način da će obrada zadovoljavati zahteve ove Politike privatnosti i osigurati zaštitu prava nosioca podataka.

Možemo, ukoliko se to od nas bude zahtevalo da delimo podatke posetilaca portala sa sledećim entitetima (u skladu sa zakonodavstvom):

Vlastima i državnim organima – Predstavnicima vlasti i/ili državnim organima, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja bilo koje svrhe naznačene u ovoj Politici o privatnosti, ako je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite naših pravnih interesa u skladu sa zakonom.

Partnerima i saradnicima – U slučaju organizovanja i vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim web-sajtovima ili aplikacijama. Naš partner koristi Vaše podatke o ličnosti, samo ako smo, u te svrhe, pribavili Vaš pristanak. Ako niste saglasni sa ovim navodima, uvek možete da odlučite da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

KORIŠĆENJE INTERNET PORTALA OD STRANE DECE

Uvažavamo zaštitu privatnosti dece u interaktivnom onlajn svetu, pa ovaj internet portal nije namenjen za dečju upotrebu i decu mlađu od 14 godina. Molimo Vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog internet portala.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti periodično revidiramo na osnovu promena u poslovanju i tehnologiji, tako da ih možemo menjati i dopunjavati. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka, a da Vas ne obavestimo o tome unapred.

Predlažemo da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo Vaše informacije.

Promena pravila zaštite privatnosti će biti navedena ovde. Preporučujemo Vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj internet sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Pravila zaštite privatnosti, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.

U Beogradu, 21.02.2024.