Koracima ljubavi po Fruškoj Gori | 11.07.2021.


Koracima ljubavi po Fruškoj Gori | 11.07.2021.

5.000,00 RSD
3.500,00 RSD
Fruškogorska peripatetička škola je projekat osmišljen da u prirodnom okruženju Fruške gore, uz laganu šetnju, hranu i vino, kroz predavanja stručnjaka i potonje diskusije, približi naučna dostignuća studentima, kao i svakom zainteresovanom čoveku.  Detaljni opis

  O temi:

  Lišen ljubavi, život je tek tužno, besmisleno lutanje dostojno sažaljenja. Ako nam osnovna trubadurska intuicija kazuje da je zaklinjanje na ljubavnu vernost najviše što možemo da učinimo, onda ne čudi da je ona za konačnu posledicu imala uverenje da vredi umreti za ono što životu podaruje smisao.

  Da bismo razumeli razmere trubadurskog prevrata, najpre treba da osvestimo tadašnji položaj žena. Otkriće kurtoazije, dvorskih manira, doprineće da tradicionalni objekt poniženja i prezira postane predmet obožavanja, poštovanja i služenja. U srednjem veku on je bio kruto određen, što se najbolje da prepoznati na jezičkom planu. Latinska reč koja označava muškarca, vir, po mišljenju učenjaka onog vremena upućivala je na virtus, što će reći na snagu i na pravičnost, dok je ženski rod mulier poticao od mollitia, drugim rečima od mlitavosti, savitljivosti, izbegavanja. Nepoverenje i prezir nalagali su da je ženu neophodno potčiniti i privezati...

  Zahvaljujući trubadurskom kultu ljubavnog vazalstva, događa se neslućeni preokret ontološke hijerarhije. Žena, za koju je tradicionalno bio rezervisan status ontološki nižeg bića – postala je više biće, uzor i obrazac vredan žrtvovanja. U praksi svakidašnjeg izražavanja, to bi zapravo značilo da žensko postaje muško...

  Preko trobara razotkriva se priroda ljubavi, saznaje odakle dolazi, ono što ona jeste, ko je preživljava, za koga, i radost. Nalaziti, trobar, znači nalaziti ljubav, znači nalaziti iz ljubavi, trobar d'amor. Ako je ljubav pokretač trobara, trobar je nalaženje onoga što je dostojno da se kaže, najbliže svome biću, da se povinuje njegovim naredbama. (više o temi  "Kad je ljubav bila najveća" u tekstu na kraju ove strane)

  prof. dr  Dragana Prole

  ►Za detaljnije informacije o predavaču klikni ovde.

   

  PLAN I PROGRAM

  7.00
  Polazak iz Beograda autoputem se vozimo do Novog sada. Kupimo putnika u 8.30 u Novom Sadu i vraćamo se starim putem do Sremskih Karlovaca i Stražilova.

  9.00-9.30
  Šetnja započinje na Stražilovu, izletištu nadomak Sremskih Karlovaca poznatom po ljubavnim pesmama Branka Radičevića i Miloša Crnjanskog.

  10.00-11.00
  Sledi uspon u trajnju od pola sata do groba Branka Radičevića, najznačajnijeg srpskog pesnika ere romantizma.


  11.00-13.00
  Pored pesnikovog groba, prof. dr. Dragan Prole održaće uvodno predavanje na temu: "Kad je ljubav bila najveća"

  13.00-15.30
  Posle predavanja sledi legana šetnja uz diskusiju sa prof. Proletom preko Stolova do vidikovca Ksene odakle se pruža prelepa panorama Novog Sada i okoline.


  15.30-17.00
  Na vidikovcu Kseni planirana je zajednika priprema ručka.


  17.00-19.00
  Posle ručka sledi šetnja do jedne od mnogobrojnih vinarija u Sremskim Karlovcima, centru srpske duhovnosti.


  Degustacija vina uz opuštanje i dalju diskusiju na temu ljubavi.

  21.00
  Polazak nazad za Novi Sad i Beograd

   

  PROMO CENA: 3500 din.

  U cenu je uključeno:
  - prevoz prema programu
  - troškovi vodiča
  - predavanje
  - hrana
  - degustacija 3 vrste vina u vinaraji
  - organizacioni troškovi

  U cenu nije uključeno:
  - redovna godišnja članarina "Srbija za mlade" od 500 din.
  - individualni troškovi učesnika
  - ostali hrana i piće na turi

  *Cena je ista i za polazak iz Beograda i za polazak iz Novog Sada

   

  Gotovinski ili preko tekućeg računa po izdatim instrukcijama organizacije, 50% prilikom rezervacije, ostatak do 5 dana pred put.


  Napomene:

  Nošenje maski dok smo u busu je obavezno
  Dva dana pre putovanja kontaktirati organizatore za vreme i mesto polaska

  Informacije i rezervacije:

  Srbija za mlade Beograd
  E-mail: srbijazamlade@gmail.com
  Tel.: 061/1627226

  Srbija za mlade Novi Sad
  E-mail: srbijazamladenovisad@gmail.com
  Tel.: 064/1001520

  Krajnji rok za prijavljivanje je 5 dana pre putovanja ili do raspoloživosti mesta. Minimalan broj članova za realizaciju ture je 15. Rok za otkazivanje ture (nedovoljan broj prijavljenih, loši vremenski uslovi,dejstvo više sile itd) od strane organizacije je 3 dana pre putovanja. Uz ovaj program važi pravilnik o izvođenju tura organizacije Srbija za mlade. Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 50%, ostatak do 5 dana pred putovanje. Shodno zakonu o turizmu Republike Srbije, ovaj program nije pokriven garancijama osiguranja u slučaju insoventnosti i naknadi štete. Program se organizuje za članove uduženja i cilj ovog putovanja jeste promocija i razvoj omladinskog turizma Srbije kao i promocija aktivnog odmora kod mladih.

   

   

  KAD JE LJUBAV BILA NAJVEĆA

  Promena koju trubaduri donose na civilizacijskoj mapi počiva u tome, što dinamika ljubavi ujedno postaje odlučujuća za dinamiku sopstva. Lišen ljubavi, život je tek tužno, besmisleno lutanje dostojno sažaljenja. Ako nam osnovna trubadurska intuicija kazuje da je zaklinjanje na ljubavnu vernost najviše što možemo da učinimo, onda ne čudi da je ona za konačnu posledicu imala uverenje da vredi umreti za ono što životu podaruje smisao. S druge strane, pravi život, rođenje kompozitorovog i pevačevog sopstva simultan je sa konstrukcijom Dame.

  Fenomen dvorske ljubavi, viteštva i plemenitog odnosa prema Dami, s one strane svih pozitivnih praksi i tada aktuelnih iskustava, spada među markantnije fenomene celokupne evropske civilizacije. Otkriće kurtoazije, dvorskih manira, doprineće da tradicionalni objekt poniženja i prezira postane predmet obožavanja, poštovanja i služenja. Da bismo razumeli razmere trubadurskog prevrata, najpre treba da osvestimo tadašnji položaj žena. U srednjem veku on je bio kruto određen, što se najbolje da prepoznati na jezičkom planu. Latinska reč koja označava muškarca, vir, po mišljenju učenjaka onog vremena upućivala je na virtus, što će reći na snagu i na pravičnost, dok je ženski rod mulier poticao od mollitia, drugim rečima od mlitavosti, savitljivosti, izbegavanja. Nepoverenje i prezir nalagali su da je ženu neophodno potčiniti i privezati.

  Zahvaljujući trubadurskom kultu ljubavnog vazalstva, događa se neslućeni preokret ontološke hijerarhije. Žena, za koju je tradicionalno bio rezervisan status ontološki nižeg bića – postala je više biće, uzor i obrazac vredan žrtvovanja. U praksi svakidašnjeg izražavanja, to bi zapravo značilo da žensko postaje muško. Tako se Gospa u viteškom vokabularu imenuje gospodarom. Da bi Dama dobila na jezičkom dostojanstvu i značaju biva oslovljena u muškom rodu mi dons, nipošto ne u ženskom. Koliko god čudnovato moglo da nam deluje, verovatno odatle potiče motivacija Mikelanđelovih renesansnih stihova, upućenih njegovoj heroini, Vitoriji Koloni: »Un uomo in una donna, anzi un dio« (Muškarac u ženi, bolje rečeno bog).

  Pođemo li od horizonta srednjeg veka, osnovni učinak trubadurske poetike prepoznaćemo u napuštanju idejnih okvira koji ono božansko vide u posvećenoj ljubavi koja ne zazire od žrtve i mučeništva. Srednjovekovno otkriće ljubavi bilo bi nezamislivo bez preokreta, u kojem se predstava o materijalnom, zemaljskom, čulnom značajno promenila. Prvi znaci popuštanja hrišćanske strogosti, prema kojoj je poniznost prema Bogu podrazumevala prezir prolaznih bića stvorenog sveta, prepoznatljivi su u civilizacijski značajnom »prevrednovanju«. Optika posmatranja sveta drastično se promenila onda, kada se ono materijalno nije nužno posmatralo kao zlo. Dramatičan zaokret donelo je shvatanje da čulna bića nisu podložna samo kvarenju. Neobično privlačna bila je predstava da je moguće uputiti se ka dobrom posredstvom telesnog, odnosno da čulni svet nije toliko različit od duhovnog, jer i on takođe poznaje usavršavanje.

  S one strane podele na crkveno i laičko pravo, priroda trubadurskog pogleda na svet iznad svega je civilizatorska. Pored novog senzibiliteta, naglašeno diskretnog i rafiniranog, trubadurski duh promenio je mnogo toga, uključujući i načine međuljudskog ophođenja. Smelija tumačenja idu dotle, da trubadusku radost vide zaslužnu za promenu pravne svesti. Trubaduri, naime, u srednjovekovnu javnu svest uvode novi rečnik ljubavnog zakonodavstva. Izvor zakona ovaj put postaje vlastita priroda, priroda sopstvenih osećanja kojima se trubadur mora povinovati. Drugim rečima, osećanje koje trubadur pronalazi, zahvaljujući kojem dobija izvor životne inspiracije, jeste ljubav. Ono čemu se potčinjava, što nadalje predstavlja zakon kojeg se pridržava, takođe je ljubav. Preko trobara razotkriva se priroda ljubavi, saznaje odakle dolazi, ono što ona jeste, ko je preživljava, za koga, i radost. Nalaziti, trobar, znači nalaziti ljubav, znači nalaziti iz ljubavi, trobar d'amor. Ako je ljubav pokretač trobara, trobar je nalaženje onoga što je dostojno da se kaže, najbliže svome biću, da se povinuje njegovim naredbama.