Projekat ima za opšti cilj da pomogne u prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih, na način da pruži mogućnost mladima da kroz neformalno obrazovanje steknu praktično iskustvo, kao i da kroz umrežavanje akademije sa privrednim i javnim sektorom se stvore uslovi da se studentima završnih godina fakulteta omogući da rade i usavrše svoje veštine u inostranstvu. Kao primer dobre prakse u rešavanju ovog problema, a namenjen studentima fakulteta za turizam i hotelijerstvo je "Forum mladih lidera turizma i hotelskog biznisa".

30.11.2015.

Forum mladih lidera turizma i hotelskog biznisa

(Youth Leader Forum / tourism and hotel business)

24-25. oktobar 2015,  Beograd

Projekat ima za opšti cilj da pomogne u prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih, na način da pruži mogućnost mladima da kroz neformalno obrazovanje steknu praktično iskustvo, kao i da kroz umrežavanje akademije sa privrednim i javnim sektorom se stvore uslovi da se studentima završnih godina fakulteta omogući da rade i usavrše svoje veštine u inostranstvu. Kao primer dobre prakse u rešavanju ovog problema, a namenjen studentima fakulteta za turizam i hotelijerstvo je "Forum mladih lidera turizma i hotelskog biznisa".

Aktivnosti projekta:

1. Animiranje potencijalnih učesnika - Izvršena je analiza potreba studenata, ali i profesora u odnosu na potrebe industrije (hotelijere, turoperatere, agencije) koja nam je omogućila da predavačima damo smernice za unapređenje znanja i veština budućih lidera.
2. Animiranje predavača
3. Definisanje tema Foruma
4. Definisanje programa i mesta održavanja Foruma
5. Promocija Foruma preko veb sajta i socijalnih mreža
6. Priprema konferencijskog materijala


Forum mladih lidera turizma i hotelskog biznisa održan je u Beogradu 24. i 25. oktobra. Svečano otvaranje Foruma održano je 24. oktobra sa početkom u 20 časova na 25. spratu Poslovnog centra Ušće u restoranu "Top of the Hub".

Drugog dana Foruma, 25. oktobra učesnici su prisustvovali radnom delu Foruma koji se održao u Hotelu "88Rooms" u periodu od 9.00 do 17.00 časova.

Predavanja namenjena isključivo studentima - mladim budućim liderima su osmišljena kao interaktivne radionice, u saradnji sa vrhunskim predavačima turističke, hotelske i „MICE“ industrije. Među njima na ovogodišnjem "Forum mladih lidera turizma i hotelskog biznisa", bili su:

• G-din Franco Peruza - generalni direktor Grand Hotel Lav d.o.o., član HETA
Sektor za upravljanje sredstvima
• G-din Dejan Đorđević - direktor "ESTA Holding" Kijev Ukrajina
• G-din Lukas Hochedlinger - generalni direktor "Christie + CO Austriaand CEE"
• G-din Živorad Vasić - direktor hotela "Crowne Plaza" Beograd
• G-din Nikola Avram - direktor "MK Mountain Resort" Beograd
• G-din Aleksandar Vasiljević - Izvršni direktor Hotela "Falkenstainer" Beograd
• G-din Vladimir Simović - direktor JP „Stara Planina“
• G-din Darko Đurović - programski direktor RRA Užice


U okviru "Akademskog kreativnog izazova", studenti su podeljeni u sedam timova sa različitih fakulteta i dobili su zadatak da naprave okvir projekta na zadatu temu. Tema im nije bila unapred poznata. Projekat je trebalo da naprave u formi prezentacije i da ga usmeno prezentuju, a obuhvatao je sledeće obavezne stavke:

  • naziv
  • idejno rešenje
  • slogan
  • koncept
  • obrazloženje

Nakon što su osmislili projekat na zadatu temu, timovi su napravili prezentaciju u trajanju od 7 minuta.
Svrha prezentacije jeste da se studenti podstaknu na kreativnost, inovativnost, timski rad i delovanje u kratkim vremenskim rokovima. Imali su priliku da svoj novoosmišljeni proizvod predstave i “prodaju” stručnom žiriju, za samo 7 minuta prezentacije. Na studentima je bilo da odaberu način na koji će to uraditi. Idejno rešenje prezentovao je tim lider u saradnji sa ostalim članovima tima. Nakon što su završili svoje prezentacije, stručni žiri je doneo odluku čija prezentacija i ideje su bile najbolje.

“Akademski kreativni izazov" osmišljen je da bude simulacija plasiranja novog proizvoda upravnom odboru velikih i uspešnih korporacija. Vođeni činjenicom da je u dnevnom rasporedu top menadžera vreme dragoceno, najveći izazov studentima predstavljao je kratak vremenski rok za osmišljavanje proizvoda i samo sedam minuta za prezentaciju istog.  Studentima se takođe predstavio gospodin Ivan Vitorović, direktor hotela Mona Zlatibor, koji je za najbolje obezbedio mogućnost sprovođenja prakse u hotelu Mona.