Удружење Србија за младе је крајем прошле године склопило Уговор о пословној сарадњи са
Академијом струковних студија Београд, то јест Високом туристичком школом.


29.02.2024.

Висока туристичка школа је основана 1967. године као државна институција, има најдужу традицију у образовању кадрова за потребе туристичке привреде. Школа образује кадрове за обављање стручних послова и управљачких функција у предузећима туристичке привреде.
Лидерску позицију школе обезбедиле су бројне генерације професора и студената који су се доказали у науци и у пракси, како у земљи тако и иностранству.
Висока туристичка школа је модерна високообразовна установа која својим студентима пружа образовање, коју одликују традиција, квалитетан наставни и ваннаставни кадар и врхунска техничка опремљеност. Школа велику пажњу посвећује стручној пракси и екскурзијама као саставном делу укупног образовног процеса. Стручна пракса коју студенти имају могућност да обављају у најеминентнијим предузећима туристичке привреде у земљи и иностранству.
Удружење Србија за младе је основано у октобру 2011. године. Удружење промовише и развија омладински туризам Србије, броји преко 17.000 чланова, иза себе има преко 1.100 организованих програма, излета, конференција, еколошких и хуманитарних акција, догађаја у којима је учествовало преко 100.000 младих. Србија за младе је најмлађа организација добитник "Туристичког цвета" за допринос развоја рецептивног туризма Србије 2016. године.


Циљеви сарадње између Високе туристичке школе и удружења Србија за младе се заснивају напромоцији и развоју омладинског туризма у Србији, забави, едукацији и интеграцији младих у земљи као и региону. Такође и промоцији предузетништва код младих, промоцији толеранције, друштвене и еколошке одговорности, презентацији фестивалско-забавне, културне, природне и друге туристичке атракције, као и организацији конференција и указивања на значај едукације у туристичком сектору.

Ова сарадња пружа могућност студентима да учествују у бројим активностима организације, где ће имати прилику и да буду део колектива који негује тимски дух, креативност, идеје и оригиналност.

У оквиру сарадње удружење Србија за младе је 25. фебруара била посебан гост Високој туристичкој школи на њиховом штанду на Сајму туризма. Студенти су имали прилику да се боље упознају са пословањем удружења.Овом приликом су чланови Удружења упознали посетиоце Сајма, међу којима је било и доста младих заинтересованих, са својим досадашњим радом и плановима за нову сезону. У обиљу нових контаката које су остварили издваја се и понуда за сарадњу са Високом хотелијерском школом. Стратегијска усмереност Удружења ка младима генерише жељу и вољу да се оствари неки тип сарадње са свим школским и, посебно, високошколским установама туристичког усмерења.

Студентима се пружа могућност да ангажовањем у оквиру удружења Србија за младе квалитетно проводе најлепше студентске дане, упознају квалитетне и вредне људе, стекну нова знања и вештине, добију нове идеје и стекну нове пријатеље за цео живот.Пише: Марија Лукић, студент 3. године Високе туристичке школе, на стручној пракси у Удружењу Србија за младе