Kalipso platforma Evropske komisije zasniva se na modelu povećanja iskorišćenosti turističkih kapaciteta van sezone, za kreiranje turističke ponude namenjene svima onima koji usled nepovoljnih ekonomskih uslova ili neprilagođenosti kapaciteta i programa nisu u mogućnosti da putuju u turističkoj sezoni (mladi, penzioneri, porodice sa većim brojem dece i manjim primanjima, osobe sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju). Ovaj model dao je vidljive rezultate u državama Evropske unije i doprineo je opštem razvoju turizma u tim zemljama.

25.10.2013.
Kalipso platforma Evropske komisije zasniva se na modelu povećanja iskorišćenosti turističkih kapaciteta van sezone, za kreiranje turističke ponude namenjene svima onima koji usled nepovoljnih ekonomskih uslova ili neprilagođenosti kapaciteta i programa nisu u mogućnosti da putuju u turističkoj sezoni (mladi, penzioneri, porodice sa većim brojem dece i manjim primanjima, osobe sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju). Ovaj model dao je vidljive rezultate u državama Evropske unije i doprineo je opštem razvoju turizma u tim zemljama.

Holiday4All

Cilj projekta “Odmor za sve” (Holiday4All) je da podstakne inovativnost u kreiranju ponuda, promovisanju turističkih destinacija i sadržaja u vansezonskom periodu, kao i da podstakne turizam i putovanja po povoljnijim uslovima van sezone. Projekat sprovode Turistička organizacija Srbije kao nosilac projekta, u partnerstvu sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i Dunavskim centrom za kompetenciju. Turistička organizacija Srbije u saradnji sa Dunavskim centrom za kompetenciju i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, u okviru projekta “Odmor za sve”  (Holiday4All), organizovala je četvorodnevni trening-seminar i studijsko putovanje na temu produženja turističke sezone po modelu Kalipso Evropske komisije. Trening i studijsko putovanje održali su se od 11. do 14. septembra 2013. godine u Beogradu, Čarobnom selu/Banji Vrujci i Vrnjačkoj banji.

odmor za sve

Uvodni deo uključio je predstavljanje globalnog fenomena omladinskog turizma, udela u svetskom tžištu, globalnih promena u funkciji razvoja omladinskog turizma u svetu (navika, brzine protoka informacija, životnog stila...) i opisa karakteristika savremenih mladih turista. U nastavku je izložen koncept organizacije Srbija za mlade (Serbia4Youth), načina promocije Srbije segmentu mladih originalnim programima, sadržajima i animacijama kojima se motivišu mladi da više putuju Srbijom. Usledio je odlazak u banju Vrujci i Vranjačku banju gde su nastavljene projektne aktivnosti na terenu.

Radionica se sastojala iz 4 sesije:

I ) Instrumenti marketing mix-a (proizvod, cena, promocija, distribucija) i njihov pojedinacni znacaj za razvoj omladinskog turizma. Ucesnici su aktivno učestvovali u definisanju neophodnih elemenata instrumenata marketing miksa.

II ) Smeštaj – Istaknut je problem visokih cena smeštaja za mlade, nepostojanja adekvatnih hostela mimo Beograda (u kom je uočen nedostatak hostela sa većim kapacitetom), kao i mali broj kampova.

III ) Atrakcije i animacije za segment mladih (koncept zabave) – Istaknut je znacaj animacija, aktivnog odmora, zabave i provoda, posećivanja koncerata i manifestacija, kreiranje novih i prilagođavanje postojećih sadržaja mladima u okviru razvoja omladinskog turizma.
 
IV ) Partnerstva – Neophodnost saradnje svih stakeholder-a na polju razvoja omladinskog turizma, od omladinskih organizacija, preko lokalnih turistickih organizacija, turistickih agencija, pružaoca usluga smeštaja do svih relevantnih vladinih institucija.

odmor za sve

Učesnici su bili vrlo aktivni, motivisani i radoznali da iskažu svoje mišljenje,  komentarišu i usvoje mnoge činjenice neophodne za razvoj omladinskog turizma u Srbiji. Preko 60% je aktivno učestvovalo u svim sesijama. Zaključci su bili više nego pozitivni, a učesnici zainteresovani i motivisani za dalji rad na projektu za segment mladih.

Kroz edukativne seminare, radionice, studijska putovanja i umrežavanje svih stakeholdera mogu se postici značajni i vidljivi rezultati. Najbitniji efekti edukacije treba da dopru do najbitnijih steakeholdera u lancu i pomognu im da shvate da produžetkom sezone i prilagodenim ponudama za segment mladih, mogu samo da unaprede svoje poslovanje.