Kroz projekat „Novi Sad za mlade“ unapređujemo ponudu omladinskog turizma grada Novog Sada i  doprinosimo njegovom brendiranju kao omladinske destinaciju pod sloganom „Novi Sad - grad mladih“ i samim tim povećavamo broj mladih turista u Novom Sadu.

21.06.2018.

Omladinska prestonica Evrope titula koju je dobio Grad Novi Sad za 2019. godinu. Titulu nosi grad, ali ona pripada svim njegovim stanovnicima od 15te do 30te godine. A, OPENS – Omladniska Prestonica Evrope Novi Sad je Savez udruženja koji je tu da, zajedno sa svojim partnerima sprovodi program na osnovu kojih je Novi Sad nosilac laskave titule. OPENS2019 je konkursom izabrao 42 organizacije, koje sprovode 46 programskih aktivnosti iz aplikacije na osnovu koje je Novi Sad i postao Omladinska prestonica Evrope 2019. godine. Tim aktivnostima je samo tokom 2018. obuhvaćeno 75.000 mladih, dok će za tri godine biti uključeno preko pola miliona mladih iz cele Evrope.

Novi Sad za mlade

Jedan od najbitnijih ciljeva je umrežavanje subjekata turističke privrede koji u svojoj ponudi imaju sadržaje atraktivne mladima, ali i unapređenje kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade koji se bave omladinskim turizmom, kao i njihovih članova/ica. Rezultat umreženosti i povećanosti kapaciteta će biti kreiran paket turističkih proizvoda pod zajedničkim nazivom „Novi Sad za mlade“, nakon čega sledi i izrade specijaliovane mape za mlade i promotivnih materijala koji će biti distirbuirani ka ciljnoj grupi – mladima iz Evrope putem sajta ali kao i kroz digitalni marketing i na turističkim sajmovima i festivalima. Tokom 2019. ćemo obučiti i specijalne vodiče za ponude „Novi Sad za mlade“ i realizovati programe tokom cele 2019. i 2020. godine, uz konstantan rad na promociji i bredniranju Novog Sada kao grada mladih.

Realizacijom projekta „Novi Sad za mlade“ povećaće se kapaciteti organizacija koje u okviru svojih aktivnosti direktno ili indirektno utiču na razvoj omladinskog turizma i povećanje broja mladih turista iz Evrope i unaprediće se znanja i praktična iskustva mladih članova/ica, koji će nastaviti da se bave realizacijom turističkih ponuda za mlade.

Na održivost projekta će u velikoj meri uticati mapa, jer će ostati kao produkt ovog projekta i jer će se njenim distribuisanjem i promocijom, kako u elektronskom tako i u fizičkom obliku veoma uticati na promociju Novog Sada kao grada mladih i turističke ponude koju Novi Sad može da ponudi mladima, ne samo 2019. godine, kada je Omladinska prestonica Evrope, nego i narednih godina. Rezultat projekta „Novi Sad za mlade“ - brendiranje Novog Sada kako grada mladih je izuzetno značajan za održivost projekta i prepoznatljivost Novog Sada kao značajne destinacije za mlade u Evropi.

Kroz projekat „Novi Sad za mlade“  ćemo unaprediti ponudu omladinskog turizma Grada Novog Sada i brendirati ga kao omladinsku destinaciju pod sloganom „Novi Sad  - grad mladih“ i samim tim povećati broj mladih turista u Novom Sadu do 2020. godine. Jedan od najbitnijih ciljeva je umrežavanje subjekata turističke privrede koji u svojoj ponudi imaju sadržaje atraktivne mladima, ali i unapređenje kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade koji se bave omladinskim turizmom, kao i njihovih članova/ica. Rezultat umreženosti i povećanosti kapaciteta će biti kreiran  paket turističkih proizvoda pod zajedničkim nazivom „Novi Sad za mlade“, nakon čega sledi i izrade specijaliovane mape za mlade i promotivnih materijala koji će biti distirbuirani ka ciljnoj grupi – mladima iz Evrope putem sajta ali kao i kroz digitalni marketing i na turističkim sajmovima i festivalima. Tokom 2019. ćemo obučiti i specijalne vodiče za ponude „Novi Sad za mlade“ i realizovati programe tokom cele 2019. i 2020. godine, uz konstantan rad na promociji i bredniranju Novog Sada kao grada mladih.

Takođe, kao rezultat projekta, stvorili smo nekoliko programa obilazaka Novog Sada prilagođenih mlađoj populaciji.

Novi Sad 4 Youth City Quest

Cilj ove ture je da se upoznate sa Novim Sadom, znamenitim zgradama i građanima ovog grada.  Svaka lokacija sadrži jedno pitanje, svaki zadatak pruža zabavu. Vaš zadatak je da u što kraćem roku odgovorite na pitanja i ispunite zadatke na zadatim lokacijama.  Kao pomoć u snalaženju prostorom, možete koristiti mape koje ste dobili. Pobednička ekipa je ekipa sa najboljim vremenom). Nakon proglašenja pobednika zajedno odlazimo do poznate plaže na Dunavu - Štranda.

Novi Sad 4 Youth street art bike

U saradnji sa Eko kurirom je nastala tura Novi Sad 4 Youth street art bike tura koja na zanimljiv način otkriva Novi Sad, iz novog ugla, upoznajući učesnike sa muralima mladih umetnika iz Novog Sada.

Konferencija Novi Sad za mlade

Kao deo projekta Novi Sad za mlade održana je konferencija na PMF-u za mlade profesionalce iz oblasti turizma sa ciljem unapređivanja kapaciteta kao i dobijanja saveta kako uspeti u svetu turizma od ljudi koji su najbolji u svojoj struci. Pored prezentacijskog dela učesnici su imali priliku da lično komuniciraju sa predavačima i dobijetu odgovore na svoja pitanja.

Agenda konferencije:

 • Registracija učesnika 8:30-9:00
 • Pozdravna reč 9:00-9:20
 • Rob Davidson, MICE KNOWLEDGE – “Youth in Serbia – How to create a better future?” 9:20-9:50
 • Matija Bilješković – BalkanViator - "Praktične lekcije iz sveta Startup-a na putu do 25 miliona" 9:50-10:20
 • Aleksandar Seničić, YUTA - “Osnivanje turističkih agencija – šansa za mlade” 10:20-10:50
 • Milica Ilinić – iBikeBelgrade - "How we do it" 10:50-11:20
 • Q&A 11:20-11:30
 • Kafe pauza 11:30-12:00
 • Aleksandra Mikata, Večernje Novosti - Hronika dobrog provoda, slika Beogradske Diskoteke od 1967-2017 12:00-12:30
 • Jasmina Rakočević, Radio televizija Srbije 12:30-13:00
 • Tiago Ferreira, Srbija za mlade - " Sedam koraka do uspeha u Srbiji" 13:00-13:30
 • Igor Stamenković, Depratman za geografiju turizam i hotelijerstvo - Prednosti i šanse za putovanja kroz volonterski turizam 13:30-14:00
 • Dejan Vlaški, Eko kurir – “Od ekologije do uspeha” 14:00-14:30
 • Q&A i zatvaranje konferencije 14:30-14:45
 • Koktel 14:45-16:00

 Pogledajte veb sajt projekta OVDE