Завршнa прес конференцијa пројекта „Млади у туристичкој индустрији“ одржаће се 22. и 23. октобра 2020. године, са почетком у 13:30 часова, у Скупштинској сали општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин, током које ће бити отворен Саветодавни центар за омладински туризам.

16.10.2020.

Завршну прес конференцију организујe Удружење грађана „Србија за Младе“ у партнерству са општином Неготин, у оквиру пројекта „Млади у туристичкој индустрији“, током које ће бити отворен Саветодавни центар за омладински туризам који ће младима служити за развој предузетништва и едукацију. Центар је опремљен донацијом Европске уније - рачунарима и намештајем, пројектором и радним материјалима као део пројектних активности.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

 

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија исуфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

 

Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

 

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој,

послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.